Geschiedenis

Geschiedenis

Omdat het verleden ook interessant kan zijn!

In den beginne was er niets…


In den beginne was er niets… Behalve boeren en boerinnen die zich verenigden in Boerenbond en Boerinnenbond. In 1927 vonden deze verenigingen het nodig dat er naast een volwassenenwerking voor land- en tuinbouwers ook een werking voor jonge boeren en boerinnen moest komen. Zo werd Boerenjeugdbond (BJB) geboren. De BJB-werking had de totale ontplooiing van land- en tuinbouwjongeren tot doel.


In 1937 werden de Landelijke Rijverenigingen (LRV) opgericht. Zij groepeerden BJB'ers te paard en boden hen een unieke ontspanningsvorm aan. LRV is sinds 1992 een autonome ruitersportvereniging.


Na WOII kwam de nadruk meer op ontspanning te liggen. Zo kwam onder andere de sportfeestwerking met vendelen en wimpelen tot stand. Geleidelijk aan kwam er ook internationale belangstelling. Die leidde in 1954 tot de oprichting van MIJARC (Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique) die nationale bewegingen van plattelandsjongeren verenigt.


Vanaf 1965 gaat BJB door het leven als Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ). Deze naamsverandering was het gevolg van een sterke daling van het aantal land- en tuinbouwers. Daardoor ging BJB zich meer en meer richten op alle jongeren van het dorp. Door deze ledenuitbreiding had BJB dan ook nood aan een nieuwe naam.


Waar vroeger jongens en meisjes een aparte werking hadden, ontstaan vanaf de jaren 70 voor het eerst gemengde groepen. De land- en tuinbouwjongeren blijven een belangrijke groep voor KLJ. Er wordt voor hen zelfs een aparte werking opgericht: de Groene Kring. Jonge boeren en tuinders werden gewestelijk samengebracht om aan vorming en belangenverdediging te doen.


BJB en KLJ werkten vanaf het begin met +16-jarigen als belangrijkste doelgroep. De –16 was een soort aanloop naar de +16. Vanaf de jaren 80 hadden enkele afdelingen ook al kinderen jonger dan 12 jaar. Deze leden werden echter niet erkend door KLJ, ze waren bijgevolg niet verzekerd en ontvingen geen ledentijdschrift. Op de Nationale Raad in 1994 werd het bestaan van deze leeftijdsgroep erkend. Vanaf toen waren ook zij KLJ'ers en kregen ze een eigen tijdschrift: Komma. Bovendien werd er voortaan aandacht besteed aan de –12-werking in het leidingtijdschrift en op vormingsinitiatieven.


In 1997 kunnen we opnieuw van een legendarisch KLJ-jaar spreken. Tijdens de Nationale Raad werden namelijk de nieuwe structuur en de nieuwe visie van de KLJ-beweging goedgekeurd.

Geschiedenis van het KLJ Mielen


Recent

Door de oude elektrische installatie en de gebruikte materialen voldeed het lokaal niet aan de normen qua brandveiligheid en hygiëne.

In 2014 werd er daarom besloten om het lokaal te renoveren. Tijdens de renovatie zou de voorgevel gevrijwaard worden en zouden de overige muren vernieuwd worden. Eind 2014 startte de toenmalige leiding met de afbraak van het KLJ lokaal in de speeltuin. Maar al snel werd duidelijk dat de voorgevel niet kon gerecupereerd worden. Een volledige nieuwbouw was nodig.

In het begin van 2015 werd er vanstart gegaan met de bouwwerken. Een gemotiveerd bouwteam, bestaande uit de KLJ leiding en enkele vrijwillgers slaagde erin een gebouw neer te poten. Op dit moment (21/06/2015) bevindt de ruwbouw zich in de afwerkingsfase. De laatste gevelstenen worden gemetseld. Waarna ook de ramen en het dak en de ramen worden geplaatst.


De nieuwe indeling van het lokaal zorgt voor een grotere dagzaal, zodat we niet langer moeten uitwijken naar de school.

De opbergruimte is groter geworden. En er zijn degelijke sanitaire voorzieningen gepland, waaronder ook een douche.Het grote dorpsfeest (1990)